Privacy verklaring

Koorcoach.nl is een van de activiteiten van Petra Andriessen Projecten. Bij Petra Andriessen Projecten zal er alles aan gedaan worden om de privacy van de bezoekers van deze website alsmede de personen die een dienst afnemen te beschermen. In deze privacyverklaring is omschreven hoe omgegaan wordt met de privacy van de bezoekers van de website van koorcoach. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Op deze privacyverklaring is het Europees recht van toepassing. ​Petra Andriessen Projecten is gevestigd in Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Petra Andriessen Projecten
Gabriël Metsulaan 16 ( geen bezoekadres)
1213 EW HILVERSUM
06-18288455
www.koorcoach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Petra Andriessen Projecten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Petra Andriessen Projecten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het monitoren van de voortgang van projecten
  • Petra Andriessen Projecten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Petra Andriessen Projecten neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Petra Andriessen Projecten deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals de belastingdienst. Met bedrijven, zoals Mailchimp en Mollie, die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Petra Andriessen Projecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Afmelding e-mail berichtgeving

Petra Andriessen Projecten gebruikt je naam en e-mailadres uitsluitend om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Telefonisch afmelden hiervoor kan ook. Wij zorgen dan dat je deze mailingen niet meer ontvangt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Petra Andriessen Projecten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken we gebruik van TLS/SSL (groen slotje in de browserbalk) en van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@koorcoach.nl.

 Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.

 

Versie 28 juni 2018